IM-logo
Robotikklinja
Studiekompetanse med realfagsfordypning i kombinasjon med robotikk og yrkesfaget automatisering
Fra et arbeidsoppdrag for elevene på Robotikklinja: